สมัครตอนนี้รับสิทธิพิเศษ ฟรี
ชุดพละ 1 ชุด
เสื้อแจ็คเก็ต
ป้ายชื่อ
เซตกระดุม เข็มขัด โบว์ เข็ม
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม (OD)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลัดสูตร
75,000 บาท


ระยะเวลาเรียน 1 ปี

เรียนภาคทฤษฎี 10 เดือน
เรียนภาคปฏิบัติ 4 เดือน
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
ระบบการเรียน On Site.
กำหนดฝึกงาน กับโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนด


คุณสมบัติการสมัครเรียนและขอทุน

1. หญิง-ชาย อายุ 17- 40ปี
2. วุฒิ ม.6, ม.6กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกแผนสายการเรียน
3. โสดหรือมีครอบครัว มีบุตรแล้วก็สามารถเรียนได้
4. เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
5. สูงไม่ต่ำกว่า150 ซม.
6. ห้ามมีรอยสักนอกร่มผ้า
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษาจบการศึกษา
4. กรณี เปลี่ยนชื่อ/สกุล ขอใบเปลี่ยนแนบมาด้วย