เรียนผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี มีหมวก

ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี

จบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสภาการพยาบาลและรับหมวกผู้ช่วยพยาบาล

ค่าเทอมผ่อนได้ เรียนจบมีงานรองรับ ได้รับประกาศนียบัตร

เรียนง่าย จบเร็ว มีงานรองรับ ค่าตอบแทนสูง

เปิดโอกาสให้ทุกคน สร้างอนาคตที่มั่นคง เรียนด้วย ทำงานด้วย


สมัครตอนนี้รับสิทธิพิเศษ ฟรี
ชุดพละ 1 ชุด
เสื้อแจ็คเก็ต
ป้ายชื่อ
เซตกระดุม เข็มขัด โบว์ เข็ม
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม (OD)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลัดสูตร
75,000 บาท


ระยะเวลาเรียน 1 ปี

เรียนภาคทฤษฎี 10 เดือน
เรียนภาคปฏิบัติ 4 เดือน
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
ระบบการเรียน On Site.
กำหนดฝึกงาน กับโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนด


คุณสมบัติการสมัครเรียนและขอทุน

1. หญิง-ชาย อายุ 17- 40ปี
2. วุฒิ ม.6, ม.6กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกแผนสายการเรียน
3. โสดหรือมีครอบครัว มีบุตรแล้วก็สามารถเรียนได้
4. เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
5. สูงไม่ต่ำกว่า150 ซม.
6. ห้ามมีรอยสักนอกร่มผ้า
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษาจบการศึกษา
4. กรณี เปลี่ยนชื่อ/สกุล ขอใบเปลี่ยนแนบมาด้วย


ข้อดีของการเรียน

การรับรองวุฒิ โดยสภาการพยาบาล
มีหน่วยกิตกำหนดเรียนซึ่งเป็นระเบียบของสภาการพยาบาลไว้ หากมีการเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสภาเท่านั้น
เป็นผู้ช่วยพยาบาลโดยตรง และสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลได้
การแต่งกายมีหมวก
ค่าตอบแทน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน ไม่รวม O.T.

หน้าที่การงาน

ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและโรงพยาบาลตามกำหนด
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน
คลินิกเสริมความงานต่างๆ , ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย , ศูนย์กายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม , คลินิกเวชกรรม , คลินิกเสริมความงาม ,คลินิกศัลยกรรม
ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , และอื่นๆ อีกมากมายแกลลอรี่ติดต่อเรา