หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(คณะพยาบาลศาสตร์)
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse
ระยะเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี

Company Background Image
Company Background Image

- คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก
- หลักฐานประกอบการสมัคร
- ค่าใช้จ่ายการชำระเงินค่าเล่าเรียน


Company Background Image

ข้อดีของการเรียนผู้ช่วยพยาบาล


Company Background Image

ระบบการเรียน

- เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
- เรียนทฤษฏี 6 เดือน (ช่วงสถานการณ์โควิทเรียนทั้งที่มหาวิทยาลัยและเรียนผ่านระบบออนไลน์)
- ภาคปฏิบัติ 6 เดือน (ฝึกงานวันธรรมดา 1 อาทิตย์ ฝึก 3 วัน)
หมายเหตุ ไม่ได้เรียนออนไลน์ 100% แต่เป็นการเรียนสลับกับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยช่วงเสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น

Company Background Image

ด่วน ๆ รับสมัคร ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์ สมัครวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 65 (รับจำนวนจำกัดหากครบตามจำนวนขออนุญาตปิดรับก่อนกำหนด)

มีทุนกู้ยืม จำนวนจำกัด


Image

ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์

รายงานตัววันที่ 3 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
เปิดเรียน 17 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ภาคเรียนปกติ จันทร์ - ศุกร์

เปิดเรียน สิงหาคม 2565 .

ติดต่อ อ.จิราพร โทร.092-8696363

Image ID : @wtunurse

เพิ่มเพื่อน

       E-mail : wtuchiraporn@gmail.com
Image

โอกาสในการประกอบอาชีพ

- ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
- ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย
- ศูนย์กายภาพบำบัด
- สถานเลี้ยงเด็ก
- ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม ผู้ช่วยคลินิก ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย


Image

หน้าที่การทำงาน

- ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลขอลพยาบาลวิชาชีพ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
- ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและที่โรงพยาบาลกำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด


Image

เปิดรับสมัครตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- ภาคเรียนปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์
- ภาดรียนเสาร์ - อาทิตย์

สมัครเรียน